فعالسازی حساب کاربری دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه گیلان حساب های کاربری سامانه...

معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه گیلان

معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه گیلان

معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه   پروژه آموزش مجازی دانشگاه گیلان از تابستان 1390 با...

آخرین زمان حذف و اضافه

آخرین زمان حذف و اضافه

کلیه دانشجویان ورودی 91 و ماقبل جهت شرکت در حذف و اضافه می بایستی علاوه بر پرداخت بدهی معوقه،...

  • فعالسازی حساب کاربری دانشجویان جدیدالورود

  • معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه گیلان

    معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه گیلان

  • آخرین زمان حذف و اضافه

    آخرین زمان حذف و اضافه